V60 Plug-in Hybrid

2015 Late

Bluetooth® seadme ühendamine ja lahtiühendamine.

Sõidukile on lisatud Bluetooth®-süsteem, seetõttu saab sõiduk teiste Bluetooth®-seadmetega juhtmevabalt suhelda. Enne tuleb seadmed registreerida ja ühendada.

Võimalik on registreerida kuni 15 Bluetooth® seadet. Iga seadet registreeritakse üks kord. Pärast registreerimist ei pea enam seadet ise nähtavaks muutma ega otsima, vaja on vaid Bluetooth®-ühendus aktiveerida.

Kui Bluetooth®-funktsioon on aktiivne ja viimane ühendatud seade on läheduses, siis ühendatakse see automaatselt auto käivitamisel autoga. Ühendatud seadme nimi kuvatakse allika tavavaatel. Mõne teise seadme ühendamiseks vajutage OK/MENU ja valige seadme muutmine.

Bluetooth® seadme asumisel sõiduki levialast väljas toimub selle lahtiühendamine automaatselt. Seadme eraldamiseks käsitsi desaktiveerige Bluetooth-ühendus seadmes. Kui soovite Bluetooth®-seadme auto registrist eemaldada, vt Bluetooth® seadme eemaldamine. Pärast seadme eemaldamist ei otsi auto seadet enam automaatselt.

Võimalik on kahe Bluetooth® seadme samaaegne ühendamine. Ühte telefoni ja ühte meediaseadet on võimalik omavahel ümber lülitada.

Telefoni saab ühendada nii telefoni kui ka meediumiseadmena.

Telefoni saab ühendada nii telefoni kui ka meediumiseadmena.

Kas sellest oli abi?