V60 Plug-in Hybrid

2015 Late

Kütusekulu ja CO 2 heitmed

Sõiduki kütusekulu mõõdetakse liitrites 100 km kohta ja CO2 heitgaase mõõdetakse grammides km kohta.

gramm/km
liitrit/100 km
Kombineeritud sõit
Automaatkäigukast
D6 AWD (D82PHEV)
481,8
D6 AWD (D87PHEV)
481,8

Eelnevas tabelis loetletud kütusekulu ja heiteväärtused põhinevad EL-is1, standardiseeritud sõidutsüklitel, mis kehtivad standardvarustuses ja põhiversiooni tühimassiga sõidukite kohta. Lisavarustus suurendab auto tegelikku massi. Auto massi suurenemine, muu hulgas auto koormusest tingituna, põhjustab kütusekulu ja süsinikoksiidi heite lisandumist.

Kütusekulu võib tabelis esitatud väärtustest suurem olla mitmel põhjusel. Mõned näited:

  • Juhi sõidumaneer.
  • Kui kasutaja on määratlenud mudeli põhiversiooni jaoks standardina paigaldatutest suuremad rattad, siis takistus suureneb.
  • Suur sõidukiirus lisab õhutakistust.
  • Kütuse kvaliteet, tee- ja liiklusolud, ilm ja auto tehniline seisukord.

Isegi osa loetletud nõuannetest järgimine võib anda olulist kütusesäästu. Täiendavat teavet saad määrustest, millele viitab1.

Suured erinevused auto kütusekulus võivad esineda EL-i sõidutsüklites1, mida kasutatakse auto sertifitseerimisel ja millel põhinevad tabelis loetletud kuluväärtused.

 Märkus

Äärmuslikud ilmastikutingimused, haagisega või suurtel kõrgustel sõitmisel ning kütuse kvaliteet võivad mõjutada auto jõudlust.
  1. 1 Ametlikud kütusekulu näitajad on saadud kahe standardiseeritud sõidutsükli põhjal laborikeskkonnas (nn ELi sõidutsüklid), vastavalt ELi direktiividele EU Regulation no 692/2008 ja 715/2007 (Euro 5) / Euro 6 ja UN ECE Regulation no 101. Määrused hõlmavad sõitu linnaliikluses ja linnavälistel teedel. – Linnasõit – mõõtmine algab mootori külmkäivitamisest. Sõitmine on simuleeritud. – Linnaväline sõit – autot kiirendatakse ja pidurdatakse kiiruste vahemikus 0 kuni 120 km/h. Sõitmine on simuleeritud. – Kombineeritud sõidule vastavasse väärtusse, mis on tabelis esitatud, on koondatud linnasõidu ja linnavälise sõidu kütusekulu vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele. CO₂ heide – heitgaasid kogutakse süsinikdioksiidi heite arvutamiseks kahe sõidutsükli vältel. Tulemusi analüüsitakse ja arvutatakse välja CO₂ heide.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?