V60 Plug-in Hybrid

2015 Late

Rehvi kiirparanduskomplekt – rehvide pumpamine

Sõiduki tavarehvide pumpamine on võimalik rehvi kiirparanduskomplekti kuuluva kompressori abil.
Kompressor peab olema välja lülitatud. Kontrolli, kas lüliti on asendis 0 ning tee kindlaks kaabli ja õhuvooliku asukoht.
Eemaldage ventiilikork1 – juhiseid ventiilikorgi eemaldamise kohta vt Rehvi kiirparanduskomplekt - kasutamine.
Keera lahti ventiilikübar ja keera õhuvooliku ventiiliühendus rehvi õhuventiili keermesse.

 Hoiatus

Auto heitgaaside sissehingamine võib olla eluohtlik. Ärge jätke mootorit tööle kinnises ega puuduliku ventilatsiooniga ruumis.

 Hoiatus

Ärge jätke lapsi autosse järelevalveta, kui mootor töötab.
Ühenda kaabel ühte auto 12 V pistikupesadest ja käivita auto.
Käivita kompressor, viies lüliti asendisse I.

 Oluline

Ülekuumenemisoht. Kompressor ei tohi töötada kauem kui 10 minutit.
Pumbake rehvi rõhk, mis vastab rehvirõhkude tabelile, vt Rehvid - ettenähtud rehvirõhud. Juhul kui rehvirõhk on liiga kõrge, lase õhku rõhureduktori abil välja.

Pane ventiilikübar tagasi.

Asetage ventiilikork1 uuesti tagasi, surudes korgi ühe serva (ilma avata serva) ettenähtud kohta (rehvi lähedal), vt Rehvi kiirparanduskomplekt - ülekontrollimine. Seejärel keerake kate rehvi suunas lahti ja vajutage samal ajal ettevaatlikult nurga all olevale ülemisele servale, et aidata kaasa selle minekule velje serva alla. Kontrollige, et kate oleks ühetasaselt veljega - kui see pole nii, siis vajutage ettevaatlikult ülespoole kumerduvale osale.

Lülita kompressor välja. Ühenda õhuvoolik ja kaabel lahti.
  1. 1 Ainult 17" ratas Thia

Kas sellest oli abi?