V60 Plug-in Hybrid

2015 Late

Tüübikinnitus - radarsüsteem

Radarisüsteemi tüübikinnitus selgub tabelist.
Riik/piirkond
Euroopa Delphi Electronics & Safety kinnitab käesolevaga, et L2C0038TR ja L2C0049TR vastavad direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja asjakohastele sätetele. Käesolev vastavusdeklaratsioon on tutvumiseks saadaval ettevõttest Delphi Electronics & Safety / One Corporate Center / Kokomo, Indiana 46904-9005 USA.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?