Rakendused

Rakenduste näol on tegemist rakendustega, mille kasutamiseks peab autol Interneti-ühendus olema. Saadaoleval rakendused erinevad, kuid saadaval võivad olla näiteks navigatsiooniteenuste, sotsiaalmeedia, Interneti-raadio ja muusikateenuste rakendused.

Kasutamise ja navigeerimise põhifunktsioonide kohta lugege kuidas süsteemi hallatakse ja menüüs liigutakse.

Rakenduste kasutamiseks peab auto olema Internetiga ühendatud.

A symbol kuvatakse ekraani parempoolses ülanurgas, kui auto on ühendatud juhtmeta võrguga. Kui Interneti-ühendus ei ole saadaval, siis kuvatakse ekraanil vastav teave.

 Märkus

Andmevahetus toimub üle interneti (andmeside), mis võib olla tasuline.

Andmesiderändluse kasutamine võib kulusid veelgi suurendada.

Küsige võrguoperaatorilt andmesidehindade teavet.

P3-1346-x60-Internet_Apps

Vajutage ühenduse nuppu P3-1346-x60-Connectivity symbol keskkonsoolil ja valige Apps, et kuvada rakendused1. Valige loendist rakendus ja vajutage nuppu OK/MENU.

Rakendused laaditakse Internetist autosse alla ning need töötavad Interneti-ühendusega. Rakendused laaditakse (värskendatakse) käivitamisel alati uuesti ja seega vajab rakenduse kasutamine alati internetiühendust.

Mõned rakendused vajavad ka asukohateavet. Asukohateabe jagamise ajal on ekraanile kuvatud P3-1346-x60-SmallSymbol-position sending.

Sisselogimine

Mõned rakendused/teenused nõuavad sisselogimist. Neid on kahte tüüpi.

  • Teatud rakenduste puhul tuleb rakenduse-/teenusepakkuja lehel registreeruda. Kui rakendus käivitub, kuvatakse teade, et vajalik on sisselogimine. Registreerumiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid või logige sisse olemasoleva kontoga.
  • Teatud rakenduste/teenuste puhul on sisselogimiseks vajalik isiklik Volvo ID. Registreeruge või kasutage olemasolevat kontot, et pääseda juurde paljudele kasulikele teenustele, nt aadressi saatmine Interneti-kaarditeenusest otse navigeerimisrakendusse või Volvo navigatsioonisüsteemi*2. Konto ja selle koostamise kohta lisateabe saamiseks vt .

Navigatsiooniteenused

Navigatsiooniteenused jagavad maanteeteavet, mis aitab jõuda eelnevalt valitud sihtkohta. Kõik süsteemi soovitatavad sõidusuunad ei ole kasutatavad, sest võib esineda olukordi, mida navigatsioonisüsteem ei suuda hinnata, näiteks äkilised ilmamuutused.

 Hoiatus

Pange tähele järgmist.

  • Suunake kogu oma tähelepanu liiklusele ning keskenduge ainult auto juhtimisele.
  • Järgige kõiki liikluseeskirju ja sõitke ettevaatlikult.
  • Sõidutingimusi mõjutava ilmastiku või aastaaja tõttu ei tarvitse kõik soovitused olla usaldusväärsed.

 Märkus

Võimalus on valida ka versioon Sensus Navigation, millel on rohkem funktsioone ja kaardiandmete uuendused. Võtke ühendust edasimüüjaga.
  1. 1 Saadaolevate rakenduste loend võib aja jooksul muutuda ning oleneda varustuse tasemest ja riigist.
  2. * Lisavarustus/tarvik.
  3. 2 Sensus Navigation.