Kütuse tankimine

Olulised tegurid tankimisel

Kütusepaagi korgi avamine/sulgemine

P3-sv60/V60H Tanklucka Varning + Lockparkering
Kütusepaagi korgi saab tankeluugi külge kinnitada.

Paagis võib kõrge välistemperatuuri korral tekkida teatav ülerõhk. Ava aeglaselt kork.

  • Asetada kork pärast tankimist tagasi ja keerata seda, kuni kostub üks või mitu klõpsatust.

Kütuse tankimine

  • Ära täida paaki üle, vaid vala kütust niikaua, kuni pump välja lülitub.

 Märkus

Kuuma ilmaga võib kütuse ülejääk paagist välja voolata.

Kütuse lisamine kanistrist1

Kui lisate kütust kanistrist, kasutage pakiruumis põrandaluugi all asuvat lehtrit.

Veenduge, et sisestate lehtritoru kindlalt täitetorusse. Täitetorul on avatav kork ja lehtritoru peab korgist mööda liikuma, enne kui saab kütust valama hakata.

  1. 1 Kehtib ainult diiselmootoriga autodele.