Üldist kliimaseadme kohta

See auto on varustatud elektroonilise kliimaseadmega. Kliimaseade jahutab või soojendab õhku salongis ning eemaldab sellest üleliigse niiskuse.

Kui kliimaseade on sisse aktiveeritud, on soovitatav hoida paneeli ventilatsiooniavad täiesti lahti, et õhu konditsioneerimine oleks võimalikult efektiivne.

Kui jahutusvedelikust soojust ei eraldu, kasutatakse eeskätt elektritoitega kütteseadet. Külmema ilmaga võib käivitada ka auto kütusega töötava kütteseadme.

Sõitmise ajal kasutatakse kütmiseks mootorploki küttekeha, kütusel töötavat kütteseadet ja elektritoitega kütteseadet. Küttekeha(de) kasutamine sõltub prevaleerivatest tingimustest, nt keskkonna temperatuurist.

Sõitmise ajal käivitab auto automaatselt süsteemid, mis on vajalikud salongis mugavuse tagamiseks. Siia ei kuulu sõidurežiim PURE, kui klimaatiline mugavus pole tähtis, nt AC, ja teatavad elektriliselt töötavad allikad lülitatakse välja.

Auto salongi kliimat võib enne väljasõitu eelkonditsioneerida (aklimatiseerida), seda nii sooja kui ka külma ilmaga.

 Märkus

Õhukonditsioneeri (AC) saab ka välja lülitada, kuid parima sisekliima jaoks salongis ning akende uduseks muutumise vältimiseks tuleks õhukonditsioneeri sisselülitatuna hoida.

Pea meeles

  • Kliimaseadme optimaalse töö tagamiseks peavad küljeaknad ja katuseluuk* olema suletud.
  • Üldise avamise funktsioon avab või sulgeb samaaegselt kõik aknad ja see on tõhus abinõu sõiduki kiireks tuulutamiseks näiteks kuuma ilma korral.
  • Eemalda jää ja lumi kliimaseadme õhu sisselaskeavast (kapoti ja tuuleklaasi vaheline rest).
  • Tühikäigul töötamisel, eelsoojendusel või hübriidaku laadimisel kuuma ilmaga võib õhu konditsioneerimisel tekkinud kondensaat auto alla tilkuda. See on normaalne.
  • Kui mootor vajab rohkem võimsust, nt kiirendamisel, saab kliimaseadme ajutiselt välja lülitada. Sel ajal võib temperatuur salongis ajutiselt tõusta.
  • Veekondentsi kiire kuivatamine klaaside siseküljelt lahtipuhumise funktsiooni abil. Et vähendada akende uduga kattumise ohtu, hoia aknad puhtad ja puhasta neid tavalise aknapesuvahendiga.
  1. * Lisavarustus/tarvik.