Mootoriruum, ülevaade

Ülevaates on kujutatud tavaliselt kontrollitavaid sõlmi.

Osa auto akudest ja mitu auto elektriajamisüsteemi komponenti asuvad mootoriruumi kaane all. Olge selles piirkonnas ettevaatlik ja puudutage ainult osi, mis on seotud tavalise hooldusega.

 Hoiatus

Oranži kaablit tohib käsitseda vaid vastava väljaõppe saanud personal.

 Hoiatus

Paljud auto komponendid kasutavad kõrgepingevoolu, mis võib oskamatul kasutamisel ohtlik olla.

  • Ärge puutuge ega tehke midagi, mida pole selgelt kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis.
  • Vedelike kontrollimisel mootoriruumis või nende lisamisel olge ettevaatlik.
P3-1246-V60H Engine bay, overview
Tavalised kontrollimispunktid - muude osade puhul on vaja spetsialisti eriteadmisi.
  1. Ikon röd cirkel 1Jahutus- ja kliimaseadmesüsteemi jahutusvedeliku kontrollimine/lisamine.
  2. Ikon röd cirkel 2Roolivõimendiõli kontrollimine/lisamine
  3. Ikon röd cirkel 3Mootoriõliga täitmine
  4. Ikon röd cirkel 4Pidurivedeliku kontrollimine/lisamine (juhi poolel)
  5. Ikon röd cirkel 5Aku
  6. Ikon röd cirkel 6Relee- ja kaitsmekarp
  7. Ikon röd cirkel 7Aknapesuvedeliku lisamine

 Hoiatus

Tööde ajal mootoriruumis peab auto elektrisüsteem olema alati süüteasendis 0 ; vt. Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.