V60 Plug-in Hybrid

2015 Late

Ekraanil olevad tähised

Ülevaade ekraani olekuväljal kuvatavatest tähistest.
Tegevuse/olekuväli.

Tegevuse/olekuväli.

Tegevuse/olekuväljal kuvatakse parasjagu aktiivseid tegevusi ning mõnedel juhtudel ka nende olekut. Kõiki olekutähiseid alati ei kuvata, sest välja suurus on piiratud.

TähisSpetsifikatsioon
Looge internetiühendus Bluetooth®i kaudu.
Internetiühendus Bluetooth®i kaudu loodud.
Internetiühendus Bluetooth®i kaudu puudub.
Looge internetiühendus Wi-Fii kaudu.
Internetiühendus Wi-Fii kaudu loodud.
Internetiühendus Wi-Fii kaudu puudub.

Loob Interneti-ühenduse automodemi abil*1.

Tulbad näitavad mobiilivõrgu signaalitugevust ja tulpade all kuvatakse ühendusviis.

Loob internetiühenduse auto modemi*1 abil.
Internetiühendus auto modemi*1 kaudu puudub.
Auto modem*1, mis loob Interneti-ühenduse rändlusteenuse (kasutuseks välismaistes võrkudes) abil.
Asukohateabe jagamise ajal on ekraanile kuvatud see sümbol.
Telefon on ühendatud.
Vastamata kõne.
Pooleliolev kõne.
Lugemata tekstsõnum.
Mikrofon on välja lülitatud.
Heli on vaigistatud (MUTE).
SOS teenus*1 on aktiivne.
ON CALL teenus*1 on aktiivne.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Ainult autod, millel on teenus Volvo On Call.

Kas sellest oli abi?