Menüü ülevaade - meedia Bluetooth®

Media Bluetooth® võimalike valikute ja seadete ülevaade.
Bluetooth menu

Loe lisa

Play/Pause
Meedia Bluetooth®
Shuffle
Plaadi lugude või audiofailide juhuesitus
Change device
Ümberlülitamine mitme Bluetooth® seadme vahel.
Search new device
Make car discoverable
FAV key options
Eelistused
No function
Play/Pause
Meedia Bluetooth®
Shuffle
Plaadi lugude või audiofailide juhuesitus
Seade 1
Seade 2
jne
Connect for media
Meedia Bluetooth®
Delete device
Bluetooth® seadme eemaldamine