Keyless Drive* - võtmega lukust avamine

Kui kesklukustust ei saa kaugjuhtimispuldi abil avada, nt kui patareid on tühjad, saab vasaku esiukse avada eemaldatava võtmega.

P3-sv60/V60- KV-knapp dörr-Nyckelöppning
Lukuauk katte avamiseks.

Juurdepääsuks lukusüdamikule tuleb uksekäepideme plastist kate eemaldada - seda saab teha ka võtmega:

Lükka metallvõti otse 1 cm alt üles uksekäepideme/katte all olevasse avasse – ära kanguta.
Plastkate avaneb, kui metallvõtit ava sees otse ülespoole surutakse.
Sisestage seejärel metallvõti lukuauku ja avage ukselukk.
Pärast luku avamise paigalda plastkate.

 Märkus

Kui juhiuks tavavõtme abil avatakse ja lahti tehakse, käivitub alarm. See lülitub välja, kui PCC sisestatakse süütelukku, vt Signalisatsioon - Kaugjuhtimispult-võti ei tööta.
  1. * Lisavarustus/tarvik.