Rehvirõhu jälgimissüsteem (TPMS)*1 – olek

Rehvirõhu jälgimissüsteem TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* hoiatab juhti, kui auto ühe või mitme rehvi rõhk on liiga madal.

Süsteem ja rehvi olek

Süsteemi ja rehvide olekut saab kontrollida, vt MY CAR.
Rehvirõhu menüüde avamiseks valige menüüsüsteem MY CAR.
Vali Tyre pressure.

Iga rehvi olekule on antud värvikood.

 • Kõik rohelised: süsteem töötab normaalselt ja kõigi rehvide rõhk on soovitatud tasemest natuke suurem.
 • Kollane ratas: vastava rehvi rõhk on liiga madal.
 • Punane ratas: vastava rehvi rõhk on väga madal.
 • Kõik rattad hallid: süsteemi ei saa ajutiselt kasutada. Enne, kui süsteem uuesti aktiivseks muutub, tuleb autoga sõita mõned minutid kiiremini kui 30 km/h.
 • Kõik rattad hallid ja kuvatakse teade Rehvirõhusüsteem Vajalik hooldus: süsteemis on tõrge. Võtke ühendust Volvo edasimüüja või remonditöökojaga.

Hoiatusteadete kustutamine

Kui kuvati rehvirõhu teade ja TPMS hoiatustuli süttis:

kontrollige manomeetriga vastava(te) rehvi(de) rõhku.
Täitke rehv(id) vastavalt juhipoole uksepiilaril (esi- ja tagauste vahel) toodud rehvirõhu väärtus(t)ele.
Teatud juhtudel tuleb hoiatusteksti kustutamiseks autoga mõned minutid vähemalt kiirusel 30 km/h sõita. Seejärel kustub ka TPMS hoiatustuli.

 Märkus

 • TPMS-süsteem kasutab nii rehvitemperatuuril kui ka ümbritseval temperatuuril põhinevat kompenseeritud rõhuväärtust. See tähendab, et rehvirõhk võib natuke juhiukse piilaril toodud sildil soovitatud rehvirõhust erineda. Tühja rehvi teate eemaldamiseks tuleb seetõttu rehvidesse natuke suurem rõhk sisestada.
 • Vale rehvirõhu kasutamise vältimiseks kontrollige külmade rehvide rõhku. "Külm rehv" tähendab rehvi, mille temperatuur on ümbritseva temperatuuriga ühtlane (saavutatakse ligikaudu kolme tunni möödumisel, kui autoga on sõidetud). Pärast mõnekilomeetrist sõitmist rehvid soojenevad ja rõhk suureneb.

 Hoiatus

 • Vale rehvirõhu kasutamisel võib juht kontrolli auto üle kaotada.
 • Süsteem ei suuda äkilist rehvikahjustust ette märkida.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Standard teatud riikides.