Lapseiste - kaheastmeline istmekõrgendus*

Tagaistmesse integreeritud istmekõrgendused võimaldavad lastel mugavaöt ja ohutult istuda.

Turvaistmed on mõeldud spetsiaalselt lastele nende optimaalse ohutuse tagamiseks. Koos turvavööga on need heaks kiidetud lastele, kelle kaal jääb vahemikku 15-36 kg ja pikkus on vähemalt 95 cm.

P3-1246-XC60 V60 V60H Integrated child seat, correct seat belt position
Õigel kõrgusel olev turvavöö asetseb õla peal.
P3-1246-V60-V60H-XC60-Booster seat improper placement of children
Vale asend; peatugi tuleb reguleerida peaga samale kõrgusele ning turvavöö ei tohi olla õlast madalamal.
Enne sõitmahakkamist kontrollige, kas:
  • integreeritud kaheastmeline istmekõrgendus on õigesti paigaldatud vastavalt tabelile ja asendisse lukustatud
  • turvavöö liibub vastu lapse keha ning kas selles ei ole lõtke ega keerde
  • turvavöö ei kulge üle lapse kurgu ega altpoolt õlga (vt eelmisi jooniseid)
  • turvavöö vöörihm jookseb optimaalse kaitse saavutamiseks üle vaagna.

Istmekõrgenduse kaheastmeline reguleerimine toimub tõstmise ja langetamise kaudu.

 Hoiatus

Volvo soovitab lasta autot remontida ja või selle osi vahetada ainult volitatud Volvo teeninduses. Ära modifitseeri või täienda istmekõrgendust. Kui integreeritud istmekõrgendus on jäänud suure koormuse alla, näiteks kokkupõrke ajal, tuleb terve istmekõrgendus välja vahetada. Vaatamata sellele, et istmekõrgendus on väliste kahjustusteta, ei paku see enam varasemal tasemel kaitset. Istmekõrgendus tuleb välja vahetada ka siis, kui see on väga kulunud.

 Hoiatus

Kahefaasilise istmekõrgenduse juhiste eiramisel võib laps avarii korral saada tõsiseid kehavigastusi.
  1. * Lisavarustus/tarvik.