Lock indicator

Esiklaasil vilkuv LED-lamp näitab, et auto on lukustatud.
P3-sv60/V60H Larmindikator
Alarmitulega sama LED-tuli.

 Märkus

See indikaator on ka autodel, millel signalisatsiooni ei ole.