Ajutine rehviparandus

Rehvi kiirparandus, mille puhul saab rehvi kiirparanduskomplekti (TMK - Temporary Mobility Kit) abil sulgeda väiksemad augud rehvis ja kontrollida ning reguleerida rehvirõhku.

Rehvi kiirparanduskomplekt koosneb kompressorist ja tihendusvedeliku pudelist. Täiteaine võimaldab teha ajutisi rehviparandusi. Tihendusvedeliku pudel tuleb välja vahetada enne aegumistähtaja möödumist ja pärast kasutamist. Tihendusvedelik tihendab tõhusalt rehvide läbitorgatud hõõrdepinna.

 Märkus

Ajutine rehviparanduskomplekt on ette nähtud ainult turvises asuva torkega rehvide parandamiseks.

Ajutisel rehvitihenduskomplektil on katkiste rehvide piiratud tihendusvõime. Ära tihenda rehve ajutise tihenduskomplekti abil, kui rehvis on suuremad lõhed, praod või muud sarnased vigastused. Ühendage kompressor ühte sõiduki 12 V vooluvõtupesadest. Valige katkisele rehvile lähim vooluvõtupesa.

 Oluline

Kui ajutise rehviremondikomplekti kompressor ühendada ühte kahest 12 V pesast tunnelkonsoolis, ei tohi teise muid voolutarbijaid ühendada.

 Märkus

Ajutise rehviremondi kompressor on Volvo poolt testitud ja heaks kiidetud.