Sõidurealt kaldumise hoiatus (LDW) – kasutamine

Sõidurealt kaldumise hoiatus on üks süsteemi Driver Alert System funktsioone – mõnikord viidatakse sellele ka nimega LDW (Lane Departure Warning).

Funktsioon on ette nähtud kasutamiseks kiirteedel ja muudel suurematel maanteedel, et vähendada teatud olukordades sõidurealt kaldumise riski.

LDW funktsiooni täiendab näidikuplokis eri olukordades intuitiivne graafika. Allpool on toodud mõned näited:

P4-1220-LKA Tracking both sides
LDW-funktsioonide külgjooned (joonisel näidatud punasega).
  • LDW-sümbolil on VALGED külgjooned - funktsioon on aktiivne ja tuvastab/"näeb" üht või mõlemat külgjoont.
  • LDW-sümbolil on HALLID külgjooned - funktsioon on aktiivne, kuid ei tuvasta ei vasak- ega parempoolset külgjoont.

või

  • LDW-sümbolil on HALLID külgjooned - funktsioon on ooterežiimis, sest kiirus on alla 65 km/h.
  • LDW-sümbolil pole külgjooni - funktsioon on deaktiveeritud.