Hääljuhtimise keelevalikud

Hääljuhtimise võimalikud keelevalikud saab valida menüüsüsteemist MY CAR.
Px-1346-MCA Voice command Language list
Keelte loend.

Kõnetuvastus ei ole kõigis keeltes võimalik. Kõnetuvastus toimib nendes keeltes, mis on loendis märgitud tähisega Px-1346-MCA symbol röststyrning. Keele muutmine toimub menüüsüsteemi MY CAR kaudu.

 Märkus

Kui soovite valida uue hääljuhtimise keele, peate muutma ka kogu menüüsüsteemi keele.