Kombineeritud näidikutepaneel – ohusümbolite tähendused

Hoiatussümbolid hoiatavad sõiduki juhti mõne tähtsa funktsiooni aktiveerimisest või tõsiseloomulisest veast või rikkest.

Ohusümbolid

SümbolSpetsifikatsioon
Symbol parkeringsbromsSeisupidur rakendatud
Symbol krockkuddeTurvapadjad – SRS
Copy of Symbol bältespåminnareTurvavöö kinnituse kontroll
Symbol batteriKäiviti akut ei laeta
P4-1220 Brake symbol in combiinstr.Viga pidurisüsteemis
Symbol varningHoiatus

Seisupidur rakendatud

See sümbol põleb pidevalt, kui seisupidur on rakendatud. Sümbol vilgub rakendamise ajal ja jääb seejärel püsivalt põlema.

Kui sümbol vilgub mõnes muus olukorras, tähendab see, et tekkinud on rike: Loe ekraanile ilmuvat teadet.

Lisainfot vt Seisupidur.

Turvapadjad – SRS

Kui see sümbol jääb põlema või süttib sõidu ajal, tähendab see, et turvavöö keeles, SRS-, SIPS- või IC-süsteemis on avastatud rike. Sõida koheselt autoteenindusse ja lase süsteemi kontrollida. Volvo soovitab abi küsida volitatud Volvo teenindusest.

Turvavöö kinnituse kontroll

Tuli sütib, kui keegi esiistmel ei ole kinnitanud oma turvavööd või kui keegi tagaistmel on turvavöö lahti teinud.

Käiviti akut ei laeta

See sümbol süttib sõidu ajal, kui elektrisüsteemis on tekkinud rike. Pöördu autoteenindusse. Volvo soovitab abi küsida volitatud Volvo teenindusest.

Viga pidurisüsteemis

Kui tuli süttib, võib pidurivedeliku tase olla liiga madal. Peatage sõiduk ohutus kohas ja kontrollige pidurivedeliku taset pidurivedeliku paagis; vt. Piduri- ja sidurivedelik - tase.

Kui piduri- ja ABS-sümbolid põlevad üheaegselt, võib olla tekkinud viga pidurijõu jaotussüsteemis.

Jäta auto ohutus kohas seisma ja lülita mootor välja.

Käivita mootor uuesti.

  • Kui mõlemad sümbolid kustuvad, sõida edasi.
  • Kui tuled jätkuvalt põlevad, kontrollige pidurivedeliku taset pidurivedeliku paagis; vt. Piduri- ja sidurivedelik - tase. Kui pidurivedeliku tase paagis on normis, aga tuled põlevad jätkuvalt, võib autoga väga ettevaatlikult sõita autoteenindusse ja lasta pidurisüsteemi kontrollida. Volvo soovitab abi küsida volitatud Volvo teenindusest.

 Hoiatus

Kui pidurivedeliku tase on madalam anuma märgist MIN, ära jätka sõitu enne pidurivedeliku lisamist.

Pidurivedeliku kadumise põhjust tuleb töökojas uurida. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

 Hoiatus

Kui sümbolid BRAKE ja ABS süttivad korraga, on oht, et tagumine ots hakkab tugeval pidurdamisel libisema.

Hoiatus

Punane hoiatussümbol süttib, kui on avastatud ohutust ja/või auto juhitavust vähendav rike. Samal ajal kuvatakse ekraanil selgitav tekst. Sümbol jääb põlema kuni vea kõrvaldamiseni, samas kui tekstiteadet on võimalik kustutada vajutusega OK nupule; vt. Menüüdes liikumine - näidikuteplokk. Hoiatussümbolit näidatakse vahel koos muude sümbolitega.

Meede:
Peata auto ohutus kohas. Ära sõida enam autoga.
Loe ekraanil olevat infot. Tegutse vastavalt ekraanil olevale teatele. Teate kustutamiseks kasuta nuppu OK.

Meeldetuletus – uksed ei ole kinni

Kui mõni uks ei ole korralikult suletud, süttib infoekraanil informeeriv või hoiatav sümbol koos selgitava pildiga. Peatage auto ohutus kohas nii kiiresti kui võimalik ja sulgege lahtiolev uks.

Symbol information läs displaytext - text

See infosümbol sütib siis, kui sõidukiirus on väiksem kui ca 7 km/h.

Symbol varning - text

See ohusümbol sütib siis, kui sõidukiirus on suurem kui ca 7 km/h.

Kui kapotikaas1 ei ole korralikult suletud, süttib infoekraanil hoiatav sümbol koos selgitava pildiga. Peatage auto ohutus kohas nii kiiresti kui võimalik ja sulgege kapott.

Kui tagaluuk ei ole korralikult suletud, süttib infoekraanil informeeriv sümbol koos selgitava pildiga. Peatage auto ohutus kohas nii kiiresti kui võimalik ja sulgege tagaluuk.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Ainult alarmseadmega autod*.