Eelsoojendus - teated

Eelsoojendusega seonduvad sümbolid ja teated
Px-1420-Symbol Fuel heater

Kui kütusel töötav kütteseade on sisse lülitatud, süttib infoekraanil kütte sümbol.

Kui üks taimer on aktiveeritud, süttib ekraanil aktiveeritud taimeri sümbol ja samal ajal kuvatakse sümboli kõrval seatud kellaaeg.

P4-1246 Symbol Fuel heater Activated timer - digital

Aktiveeritud taimeri sümbol ekraanil.

Tabelis on toodud ekraanil kuvatavad sümbolid ja tekstid.

SümbolEkraanSpetsifikatsioon
Px-1420-Symbol Fuel heaterAut.sooj. sisselü

Kütusel töötav kütteseade on sisse lülitatud ja töötab.

Soojenduse taimer aktiveerub pärast puldivõtme eemaldamist süütelukust ning autost lahkumist - mootor ja salong soojenevad seatud ajal.

Px-1420-Symbol Fuel heater

P3007-Symbol LågBatterinivå

Lisasoojendi seisatud Energiasäästurežiim

Auto elektroonikasüsteem lülitab kütusega töötava kütteseadme välja, et hõlbustada mootori käivitamist.

Käivitusaku on liiga tühi.

Px-1420-Symbol Fuel heater

Symbol bränslenivå

Lisasoojendi väljalülitatud Kütust on vähe

Kütusega töötav kütteseade on seiskunud.

Kütteseadet ei saa aktiveerida, kuna kütust on liiga vähe – kütust säästetakse auto käivitamiseks ja umbes 50 km läbimiseks.

Px-1420-Symbol Fuel heater serviceLisasoojendi Vajalik hooldus

Kütusega töötav kütteseade on täielikult või osaliselt välja lülitatud.

Teate püsimisel pöörduge teenindusse. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Eelühtlustus katkestatud toitemuutuse tõttu

Elektritoitega kütteseade või AC-süsteem on seiskunud.

Toitega varustamine katkeb.

Eelühtlustus seisatud tõrke tõttu

Elektritoitega kütteseade või AC-süsteem on seiskunud.

Pöörduge teenindusse. Soovitatav on pöörduda volitatud teenindusse.

Eelühtlustus seisatud Hübriidiaku on kuum

Elektritoitega kütteseade või AC-süsteem on seiskunud.

Hübriidaku on liiga kuum, oodake, kuni normaalne temperatuur on taastunud.

Ekraanile kuvatavad tekstiteated kustuvad automaatselt teatava aja möödumisel või pärast ühekordset vajutust suunatulede hoova OK nupule.

Seotud dokumendid