Rakenduse Volvo On Call* kasutamine

Volvo On Call (VOC) süsteemi juhitakse laes paiknevate nuppude või menüüallika suvandite kaudu.

Kui õnnetuse korral vallanduvad turvapadjad, võtab auto sõiduk automaatselt ühendust VOC teenindusega. Ühenduse loomise võib põhjustada ka turvavööpingutite aktiveerumine. VOC teenindus tagab abi saatmise teie asukohta.

Aktiivsest teenusest annab märku sümbol ekraanil.

SOS nupp - hädaabikorras kasutamiseks

Manuaalse alarmi aktiveerimiseks hoidke nuppu SOS vähemalt 2 sekundit all.

SOS nupu alternatiivid

MY CAR tavavaates vajutage nuppu OK/MENU ja valige SettingsVolvo On CallSOS.

ON CALL nupp - autoprobleemide korral kasutamiseks

Teenuse aktiveerimiseks hoidke nuppu ON CALL vähemalt 2 sekundit all, vt Rakenduse Volvo On Call* kasutatavad funktsioonid.

ON CALL nupu alternatiivid

MY CAR tavavaates vajutage nuppu OK/MENU ja valige SettingsVolvo On CallOn Call.

 Märkus

Nuppu SOS tohib kasutada vaid õnnetuse, haigushoo või välisohu korral auto ja kaassõitjate vastu. Funktsioon SOS on mõeldud kasutamiseks hädaolukorras. Funktsiooni kuritarvitamine võib tuua kaasa lisakulud.

Nuppu ON CALL võib kasutada ka kõikide muude teenuste puhul, kaasa arvatud maanteeabi.

Teenuse tühistamine

Käivitatud teenuse saab tühistada 10 sekundi jooksul, kui vajutate nuppu EXIT.

Sätted

Menüüsüsteemi võimalikud valikud ja sätted.

  • Key lock - määrake, millal nuppe SOS ja ON CALL tuleb kasutada. Funktsioon tähendab, et nupud aktiveeritakse vaid siis, kui kaugjuhtimispult on asendis I või II või siis, kui mootor töötab.
  • Activate service – kasutatakse tellimuse aktiveerimiseks ja teenusele ligipääsu saamiseks.

Tellimuse aktiveerimisolek näitab, et VOC süsteem tuleb Volvo teeninduses aktiveerida enne, kui saate tellimuse aktiveerida.

  1. * Lisavarustus/tarvik.