Mootori käivitamine

Mootori käivitamine ja seiskamine toimub kaugjuhtimispult-võtmest ja nupust START/STOP ENGINE.
P3-V60H Fjärrnyckel + Start/Stop-knapp
Süütelukk väljavõetud/sisestatud kaugjuhtimispuldiga ja nupp START/STOP ENGINE.

 Oluline

Ärge vajutage valesti keeratud kaugjuhtimispult-võtit sisse – hoidke kinni metallvõtmega poolest; vt. Liigenduv muukliist - lahti-/kokkuliigendamine.
Sisestage kaugjuhtimispult-võti süütelukku ja lükake lõppasendisse. Kui autos on alkolukk*, saab mootori käivitada alles pärast õnnestunud puhumiskatset. Täpsema teabe saamiseks alkoluku kohta vt. Alkolukk*.
Vajutage piduripedaal lõpuni alla1.
Vajutage START/STOP ENGINE -nuppu ja laske see lahti.

Mootori käivitamisel töötab starter niikaua, kuni mootor käivitub või selle ülekuumenemise kaitse sisse lülitub.

Mootori käivitamisel normaaltingimustes on prioriteetne auto elektriline sõidumootor - diiselmootor jääb väljalülitatuks. See tähendab, et pärast nupu START/STOP ENGINE vajutamist on elektrimootor "käivitunud" ja auto on sõiduks valmis. Mootori käivitumist näidatakse näidikuplokil märgulampide kustumise ja armatuurlaua eelseatud värviteema süttimisega (vt Digitaalne näidikuplokk – ülevaade).

Teatud juhtudel käivitub selle asemel siiski diiselmootor, nt kui temperatuur on liiga madal või kui hübriidaku vajab laadimist.

 Oluline

Kui mootor 3. käivituskorra peale ei käivitu, oota 3 minutit enne kui uuesti käivitada üritad. Lase akul toibuda – see suurendab käivitusvõimsust.

 Hoiatus

Ärge eemaldage kaugjuhtimispult-võtit süütelukust pärast mootori käivitamist või auto pukseerimisel.

 Hoiatus

Enne autost lahkumist eemalda kaugjuhtpult alati süütelukust ning veendu, et süütelukk on asendis 0 – eriti tähtis on see siis, kui autos on lapsi. Lisainfot selle funktsiooni kohta vt Võtme asendid.

 Märkus

Külmkäivitusel võib teatavat tüüpi mootoritel tühikäigu pöörete arv olla normaalsest tunduvalt suurem. See on mõeldud selleks, et väljalaskesüsteem saavutaks võimalikult kiiresti normaalse töötemperatuuri, et heitmeid võimalikult vähendada ja sellega keskkonda kaitsta.

Keyless drive*

Mootori võtmeta käivitamiseks järgige punkte 2-3.

 Märkus

Mootori käivitamise eeltingimusena peab üks auto Keyless drive-funktsiooniga kaugjuhtimispult-võtmetest olema salongis või pakiruumis.

 Hoiatus

Ära eemalda kaugjuhtpulti autost, kui autoga sõidetakse või seda pukseeritakse.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kui auto liigub, piisab mootor käivitamiseks nupu START/STOP ENGINE vajutamisest.

Seotud dokumendid