V60 Plug-in Hybrid

2015 Late

Kohanduv püsikiirusehoidja* - sümbolid ja teated

Kohanduv püsikiirushoidik (ACC – Adaptive Cruise Control) aitab juhil hoida ohutut pikivahet eessõitva autoga.

Mõnikord võib kohanduv kiirusehoidik kuvada sümbolit või teateteksti. Siin on mõned näited - järgige vajadusel antud soovitusi:

TähisTeadeSpetsifikatsioon
Sümbol on ROHELINEAuto hoiab salvestatud kiirust.
Sümbol on VALGEAdaptiivne kiirusehoidik seatakse ooterežiimi.
Standardne kiirusehoidik valitakse käsitsi.
Vali ESC Normal et püsikiirus tühistadaKohanduvat kiirusehoidikut ei ole võimalik sisse lülitada kuni stabiilsussüsteem (ESC) ei ole lülitatud tavarežiimi.
Adaptiivne püsikiirus tühistatudKohanduv püsikiirusehoidja on väljalülitatud olekus – juhil tuleb kiirust ise hoida.
Adaptiivne kiirushoidik ei tööta

Kohanduvat püsikiirusehoidjat ei ole võimalik aktiveerida.

Selle põhjuseks võib olla:

  • piduri temperatuur on kõrge
  • radariandur on blokeeritud, nt lörtsi või vihma tõttu.
Radar blokeeritud Vt juhendit

Kohanduv püsikiirusehoidja on ajutiselt väljalülitatud olekus.

  • Radariandur on blokeeritud ja ei suuda avastada teisi sõidukeid nt tugeva vihma või radarianduri ette kogunenud lörtsi tõttu.

Lugege radaranduri piirangutest.

Adaptiivne kiirushoidik vajab hooldust

Kohanduv püsikiirusehoidja on väljalülitatud olekus.

  • Pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

Hoia autot piduriga + helisignaal

(ainult ummikus liikumise abifunktsiooni korral)

Auto on liikumatu ja püsikiirushoidik vabastab piduripedaali, et seisupidur saaks autot paigal hoida, kuid seisupiduri vea tõttu hakkab auto peagi liikuma.

  • Juht peab ise pidurdama. Teade jääb ekraanile ja häiresignaal töötab, kuni juht vajutab pidurit või gaasi.

Alla 30 km/h Vajalik eesliikuv auto

(ainult ummikus liikumise abifunktsiooni korral)

Kuvatakse juhul, kui juht üritab püsikiirushoidiku aktiveerida kiirusel alla 30 km/h, ilma et eespool oleks teist sõidukit.

Kas sellest oli abi?