Rehvirõhu jälgimine (TPMS)*1 – aktiveerimine/desaktiveerimine

Rehvirõhu jälgimissüsteem TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* hoiatab juhti, kui auto ühe või mitme rehvi rõhk on liiga madal.

 Märkus

Rehvirõhu seiresüsteemi aktiveerimisel/deaktiveerimisel ei tohi auto liikuda.
Seaded määratakse keskkonsoolilt, vt MY CAR.
Käivitage mootor.
Rehvirõhu menüüde avamiseks valige menüüsüsteem MY CAR.
Vali Tyre pressure ja vajuta OK.
Kui süsteem on aktiivne, ilmub teabeekraanile X, suvand kaob, kui süsteem deaktiveeritakse1.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Standard teatud riikides.

Seotud dokumendid