V60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Tekstsõnumite seadistused

Värskendatud 27.10.2020
Tekstsõnumite seadistused leiate ühendatud telefonis.
Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage SideTekstiteated ja valige seadistused.

  • Teade keskekraanil – kuvab sõnumiteavitused keskekraani olekuribal.
  • Teavitus juhi infoekraanil – kuvab juhiekraanil teavitused ja hallata saab sissetulevaid sõnumeid, kasutades rooli parempoolset klahvistikku.
  • Tekstiteate toon – saabunud tekstsõnumite helina valimine.

Kas sellest oli abi?