V60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Liiklusmärkide teabe hoiatuste aktiveerimine ja desaktiveerimine*

Juht saab valida, millised hoiatused liiklusmärkide teabe (RSI1) jaoks aktiveeritud on ning reguleerida nende piirmäära.

Valige keskekraani ülakuvas SeadedMy CarIntelliSafeRoad Sign Information.
Valige Kiirusepiirangu hoiatus ja soovitud seadistus.
Saate teha järgmist:
  • Kiirushoiatuse aktiveerimine
  • Kiirushoiatuse piiri muutmine2
  • Kiirushoiatuse helisignaali aktiveerimine3
  • Kiiruskaamera hoiatuse helisignaali aktiveerimine4
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Road Sign Information
  3. 2 Funktsioon ei võta arvesse valitud piiranguid, kui juhi ekraanil kuvatakse kiiruskaamera tähis.
  4. 3 Juhti saab hoiatada ka enne ühesuunalisele/sissesõidukeeluga teele sõitmist. Kehtib teatud riikides.
  5. 4 Auto vajab juurdepääsu kaardiandmetele, kus on teave kiiruskaamerate kohta.

Kas sellest oli abi?