V60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Aku taastöötlemine

Kasutatud akud tuleb taastöödelda viisil, mis ei kahjusta keskkonda.

Pöörduge teenindusse, kui te pole kindel, kuidas seda liiki jäätmeid kõrvaldada - soovitatav on pöörduda volitatud Volvo teeninduse poole. Hübriidakut tohivad käidelda ainult volitatud teeninduse töötajad.

Kas sellest oli abi?