V60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Kiiruspiirangu ja kiiruskaamera hoiatus liiklusmärkide teabe funktsioonilt*

Liiklusmärkide teave (RSI1) hõlmab alamfunktsioone, mis võivad juhti hoiatada, kui kiiruspiirangut on ületatud, või anda teavet kiiruskaamerate kohta.
P5-XC90H-1519-Road Sign Information, speed camera information in driver display

Kiiruspiirangu hoiatus

P5-1519-Road Sign Information, 90 km/h symbol

Kiirushoiatus kuvatakse juhiekraanil lubatud piirkiirust tähistava sümboli2 abil, mis selle kiiruse ületamisel mõni aeg vilgub.

Kaamera teabele vastava kiirusepiirangu ületamisel antakse alati kiirushoiatus.

Kiiruse hoiatus annab juhile märku kohaldatava kiirusepiirangu või salvestatud maksimaalse kiiruse ületamisest. Kui juht kiirust ei vähenda, siis korratakse seda hoiatust samas kiirusepiirangu tsoonis üks kord u 30 sekundi järel.

Teine hoiatus on saadaval vaid siis, kui juht on vähendanud kiirust vähemalt 5 km/h (3 miili/h) ja ületab siis jälle kiiruspiirangut või kui auto jõuab alasse, kus kehtib erinev kiirusepiirang.

 Märkus

Ettenähtud kiiruse ületamisel hoiatava helisignaali esitamiseks peab funktsioon Kiirusepiirangu hoiatus olema aktiveeritud ja alamfunktsioon Liiklusmärgi hoiatussignaal olema määratud seadele Sees. Hoiatav helisignaal kõlab siis, kui auto kiirus ületab juhi ekraanil funktsiooni Liiklusmärgi teave kuvatud kiirust.

Kiiruskaamera hoiatus

P5-1519-Road Sign information, speed camera warning

Liiklusmärkide teabe ja kaardiandmetega3 auto saab juhiekraanil teada anda eesolevast kiiruskaamerast4.

Kui kiirushoiatuse funktsioon on aktiveeritud ja auto ületab tuvastatud kiiruspiirangu, antakse kiirushoiatus, kui juht kiiruskaamerale läheneb. Sel juhul peab vastava piirkonna navigeerimiskaart sisaldama kiiruskaamerate teavet.

 Märkus

Lisavalikuna on võimalik, et süsteem esitab kiiruskaamerate korral hoiatava helisignaali olenemata auto kiirusest ja ületatud kiirusepiirangust, seda isegi siis, kui funktsioon Liiklusmärgi hoiatussignaal on deaktiveeritud.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Road Sign Information
  3. 2 Teetähised on iga riigi jaoks kohandatud – siin on toodud vaid näidis.
  4. 3 Sensus Navigation
  5. 4 Kiiruskaamerate teave navigeerimiskaardil pole saadaval kõikidel turgudel / kõikides piirkondades.

Kas sellest oli abi?