V60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Telefoni juhtimine hääljuhtimissüsteemi abil

Värskendatud 29.10.2020
Helistage kontaktile, laske sõnumeid ette lugeda või dikteerige lühikesi sõnumeid, kasutades hääljuhtimiskäskudega Bluetooth-iga ühendatud telefoni.1

Telefoniraamatus oleva kontakti täpsustamiseks peab häälkäsklus sisaldama teavet, mis on varasemalt telefoniraamatusse sisestatud. Kui kontaktil, näiteks Robyn Smith on mitu erinevat telefoninumbrit, on võimalik valida ka telefoninumbri kategooriat, näiteks Kodu (Home) või Mobiil (Mobile): "Call RobinSmithMobiil (Mobile)".

Vajutage P5–1507–Voice control button ja lausuge üks järgmistest käsklustest.
  • "Call [kontakt]" - helistab telefoniraamatust soovitud kontaktile.
  • "Call[telefoninumber]" helistab telefoninumbrile.
  • "Recent calls" - kuvab kõneloendi.
  • "Read message" - sõnum loetakse ette. Kui sõnumeid on mitu, siis valige, milliseid ette loetakse.
  • "Message to [kontakt]" - kasutajal palutakse öelda lühike sõnum. Seejärel korratakse sõnumit valjusti ja kasutaja saab valida, kas sõnum saata2 või seda muuta. Funktsiooni toimimiseks peab autol olema internetiühendus.

 Märkus

Kõik süsteemi keeled ei toeta häältuvastust. Need, mis seda teevad, on saadaval olevate süsteemi keelte loetelus P5–1507–Voice control button sümboli abil esile tõstetud. Selle kohta, kust leida teavet, lugege häältuvastuse seadistamise lõigus.

  1. 1 Kehtib teatud mudelitel.
  2. 2 Auto kaudu saab sõnumeid saata ainult teatud telefonidega.

Kas sellest oli abi?