Püsikiirusehoidja valimine ja aktiveerimine

Püsikiirushoidja abil (CC1) kiiruse reguleerimise võimaldamiseks tuleb see kõigepealt valida ning aktiveerida.
P5-1507-Cruise Control, overview driver display and buttons on steering wheel
Kiirushoidiku ooterežiimist käivitamiseks peab auto kiirus olema vähemalt 30 km/h (20 mph).
Vajutage nuppu ◀ (1) või ▶ (3), et kerida püsikiirusehoidja P5-1507-Adaptive cruise control symbol (4) sümboli juurde.
Sümbol on hall – püsikiirusehoidja on ooterežiimis.
Kui valitud on püsikiirusehoidja – aktiveerimiseks vajutage roolinuppu P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5 (2).
Sümbol on valge – püsikiirusehoidja on käivitatud ja praegune kiirus on salvestatud maksimaalse kiirusena. Madalaim salvestatav liikumiskiirus on 30 km/h (20 mph).

Püsikiirusehoidja uuesti aktiveerimine viimasele salvestatud kiirusele

Kui valitud on püsikiirusehoidja – aktiveerimiseks vajutage roolinuppu P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5.
Püsikiirusehoidja märgistused ja sümbolid muutuvad HALLIST VALGEKS – auto liigub jälle viimasena salvestatud kiirusel.

 Hoiatus

Kiiruse taastamisel roolil oleva nupuga P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5 võib kiirus järsku oluliselt suureneda.
  1. 1 Cruise Control