Funktsiooni Park Assist Pilot parkimisvalikud*

Funktsiooni Park Assist Pilot (PAP1) saab kasutada nii paralleelseks kui ka ristparkimiseks.

Paralleelne parkimine

P5-1507-Parallel parking
Paralleelse parkimise põhimõte
Funktsioon pargib auto järgmiste etappidena.
  1. Parkimiskoht on tuvastatud ja mõõdetud.
  2. Auto juhitakse tagurdamisel parkimiskohta.
  3. Auto juhitakse parkimiskohale ette-/tahapoole manööverdamisega.

Funktsioon Parkimiskohalt väljumine aitab ka paralleelselt pargitud autol parkimiskohalt lahkuda.

Ristparkimine

P5-1507-Park Assist Pilot, Perpendicular parking
Ristparkimise tööpõhimõte.
Funktsioon pargib auto järgmiste etappidena.
  1. Parkimiskoht on tuvastatud ja mõõdetud.
  2. Auto juhitakse tagurdamisel parkimiskohta ning manööverdatakse edasi/tagurpidi sõites.

 Märkus

Parkimiskohalt lahkudes toimib funktsioon Parkimiskohalt väljumine üksnes paralleelse parkimise korral – mitte parkimistaskus parkimisel.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Park Assist Pilot