Kliimaseade – tehnilised andmed

Auto kliimaseadmes on kasutusriigist sõltuvalt freoonivaba külmutusaine R1234yf või R134a. Kliimaseadme külmutusaine tüübi kohta vaadake teavet mootoriruumi katte siseküljel olevalt kleebiselt.

Kliimaseadmes kasutamiseks ettenähtud vedelike ja määrdeainete tüübid ja mahud on toodud allpool.

Kliimaseadme kleebis

Külmutusaine R134a kleebis

P5-1507-Air conditioning warning sticker

Külmutusaine R1234yf kleebis

P5-1507-Decal air conditioning R1234yf

Külmutusaine R1234yf sümbolite selgitus

TähisTähendus
P5-1507-Symbol caution
Ettevaatust
P5-1507-Symbol A/C-system
Mobiilne kliimasüsteem (MAC)
P5-1507-Symbol Lubricant type A/C-system
Määrdeaine tüüp
P5-1507-Symbol Technician type A/C-system
Mobiilise kliimasüsteemi (MAC) hooldamiseks on vajalik väljaõppe saanud tehnik
P5-1507-Symbol Flammable refrigerant
Süttimisohtlik külmutusaine

Külmutusagens

Külmutusagensi kogus on trükitud kapoti siseküljel asuvale kleebisele.

Külmutusainega R134a autod

P5/P6-1946-Refrigerant weight R134a
  1. P5-Icon red circle 1Külmutusagensi kogus.

 Hoiatus

Kliimaseadmesüsteem sisaldab rõhu all külmutusagensit R134a. Seda süsteemi võib teenindada ja remontida ainult volitatud teenindus.

Külmutusainega R1234yf autod

P5/P6-1946-Refrigerant weight R1234yf
  1. P5-Icon red circle 1Külmutusagensi kogus.

 Hoiatus

Kliimaseadmesüsteem sisaldab rõhu all külmutusagensit R1234yf. SAE J2845 (tehnikute koolitus mobiilse A/C-süsteemi külmutusagensite ohutu hoolduse ja sisalduse alal) nõuete kohaselt tohivad külmutusagensisüsteemi hooldada ja parandada ainult vastava väljaõppe ja sertifikaadiga tehnikud, et tagada süsteemi ohutus.

Kompressoriõli

MahutavusEttenähtud kvaliteet
100 ml (3,38 fl. oz.)PAG SP-A2

Aurusti

 Oluline

A/C-süsteemi aurustit ei tohi kunagi parandada ega asendada kasutatud aurustiga. Uus aurusti peab olema sertifitseeritud ja tähistatud SAE J2842 nõuete kohaselt.

Seotud dokumendid