Automaatse tagaklaasipuhasti kasutamine tagurdamisel

Tagurpidikäigu sisselülitamine sellel ajal, kui tuuleklaasipuhastid on sisse lülitatud, aktiveerib tagaakna puhastuse. Funktsioon seiskub tagurduskäigu väljalülitamisel.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage My CarKlaasipuhasti.
Tagurdamisel klaasipuhasti aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Automaatne tagaklaasipuhasti.

Kui tagumine klaasipuhasti juba töötab pideva kiirusega, siis tagurpidikäigu rakendamisel muutust ei toimu.