Tahavaatepeeglid

Tahavaatepeegleid ja külgpeegleid saab juht kasutada, et näha paremini auto taha.

Sisemine tahavaatepeegel

Salongis oleval tahavaatepeeglil on funktsiooni HomeLink*, automaatne pimestuskaitse* ja kompass*.

Salongis olevat tahavaatepeeglit saab käsitsi õige nurga alla sättida.

Küljepeeglid

 Hoiatus

Mõlemad peeglid on optimaalse nähtavuse tagamiseks kumerapinnalised. Objektid võivad tunduda kaugemal, kui nad tegelikult on.

Küljepeegleid reguleeritakse asendisse juhtnupust juhiukse juhtpaneelil.

Peale selle on saadaval mitu automaatseadet, mille saab seostada elektrilise istme nuppude mälufunktsiooniga*.

  1. * Lisavarustus/tarvik.