Vahetamine püsikiirusehoidja ja kohanduva püsikiirusehoidja*1 vahel keskekraanil

Kui juhiekraanil on valitud tavaline kiirusehoidja (CC2), on võimalik muuta kohanduvat püsikiirusehoidjat (ACC3) keskekraani funktsioonide vaatel.
P5-1917-Cruise Control button

Sisse- või väljalülitamiseks kasutage keskekraani ülavaates olevat seda nuppu.

  • ROHELINE nupp – kohanduv püsikiirusehoidja on inaktiveeritud ja tavaline püsikiirusehoidja on ooterežiimis.
  • HALL nupp – tavaline püsikiirusehoidja on inaktiveeritud ja kohanduv püsikiirusehoidja on ooterežiimis.
Sümbol juhiekraanil näitab, milline püsikiirushoidja on aktiivne.
Püsikiirusehoidja (CC)Kohanduv püsikiirusehoidja (ACC)
P5-15w07-Shift cruise4P5-1507-Cruise Control Symbol in table 24
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.
  3. 2 Cruise Control
  4. 3 Adaptive Cruise Control
  5. 4 VALGE sümbol: funktsioon aktiivne, HALL sümbol: Ooterežiim