Sõidurajaabi piirangud

Teatud rasketes oludes ei saa sõiduraja abisüsteem (LKA1) juhti korralikult aidata. Sellistel puhkudel soovitame süsteemi välja lülitada.
Selliste olude näited on järgmised:
  • teetööd
  • talvised teeolud
  • vilets teekate
  • väga sportlik sõidumaneer
  • vilets ilm ja kehv nähtavus
  • ebaselgete või puuduvate sõidurea joontega teed
  • teravad nurgad või jooned (v.a sõidurea märgistus)
  • kiirustundliku roolimistakistuse servomootor töötab vähendatud võimsusega, nt jahutamine ülekuumenemise korral.

Kõnealune funktsioon ei suuda tuvastada tõkkeid, piirdeid ja sõidutee ääres olevaid muid sarnaseid takistusi.

 Märkus

See funktsioon kasutab auto kaamera- ja radariüksust, millel on teatud üldpiirangud.
  1. 1 Lane Keeping Aid