Auto laadimispesa laadimise olek

Laadimispesa näitab laadimise olekut LED-märgutulega.
P5-18w46-S60H/V60H LED indicators for charging
Auto laadimispesa LED-märgutulede asukoht.

LED-märgutuled näitavad laadimise hetkeolekut. Kui LED-tuli ei sütti, veenduge, kas kaabel on korralikult pistikupessa ja autoga ühendatud. Salongivalgustuse sisselülitamisel süttivad valge, punane, kollane või sinine märgutuli – need jäävad põlema mõneks ajaks pärast salongivalgustuse väljalülitamist.

LED -märgutulede värvSpetsifikatsioon
ValgeLED-tuli
KollaneOoterežiim1 – ootab laadimise alustamist.
Vilkuv rohelineToimub laadimine2.
RohelineLaadimine lõppenud3
PunaneOn tekkinud rike.
SinineGraafikujärgne laadimine
  1. 1 Näiteks kui uks on avatud või laadimiskaabli pide pole lukustatud.
  2. 2 Mida aeglasem on vilkumine, seda lähemal on aku täielikule laetusele.
  3. 3 Kustub mõne aja möödudes.