Ratta vahetamine

Rattaid tuleb alati vahetada õigesti. Ratta eemaldamise ja paigaldamise juhised ja seonduv oluline teave on kirjas allpool. Veenduge, et rehvimõõt on auto jaoks õige.

 Hoiatus

  • Kui peate ratast liikluskeskkonnas vahetama, peavad kaasreisijad ohutus kohas viibima.
  • Rataste vahetamisel kasutage varustusse kuuluvat tungrauda. Muude tööde ajaks toestage auto.
  • Ärge kunagi minge või küünitage auto alla, kui see on tungrauaga üles tõstetud.
  • Kaassõitjad peavad tungrauaga ülestõstetavast autost väljuma.

 Oluline

  • Kui tungrauda* ei kasutata, tuleb seda hoida pakiruumi põrandakatte all olevas hoiukohas.
  • Auto varustusse kuuluv tungraud on ette nähtud ainult aeg-ajalt lühiajaliseks kasutamiseks, näiteks purunenud rehvi vahetamisel. Auto tõstmiseks tungrauaga võib kasutada ainult konkreetsele mudelile mõeldud tungrauda. Kui autot tuleb sagedamini tungrauaga tõsta või kauemaks kui vaid rehvi vahetamiseks, on soovitatav kasutada töökoja tungrauda. Sel juhul järgige seadmega kaasas olevaid juhiseid.

Ratta eemaldamine

Enne alustamist lugege läbi kõik juhised. Võtke vajalikud tööriistad välja enne auto tungrauaga üles tõstmist.

Aktiveerige ohutuled ja seadke üles ohukolmnurk, kui rehvi tuleb vahetada tiheda liiklusega keskkonnas.

Veenduge, et seisupidur on aktiveeritud ja rakendage käik P.
Vastu maapinda jääv kiil rataste ees ja taga. Kasutage näiteks raskeid puutükke või suuri kive.

Kruvige pukseerimisaas ratta mutrivõtmega lõppasendini kinni.

P5-1507-tool for wheel screws
Eemaldage rattapoltide plastikkorgid selleks mõeldud vahendiga.
Kui auto on veel maapinnal, keerake rattapoldid rattavõtme/puksiiraasa abil ½-1 pöörde võrra lahti (suruge allapoole – vastupäeva). Alustage alati lukustatavatest rattapoltidest*.
Järgige juhiseid selle kohta, kuidas autot ohutult tungrauaga üles tõsta.
Tõstke auto piisavalt kõrgele, et eemaldatavat rehvi saaks vabalt liigutada. Eemaldage rattapoldid ja tõstke ratas ära.

Ratta paigaldamine

Puhastage ratta ja rummu pinnad.

Asetage ratas kohale. Pingutage rattapoldid korralikult.

Ärge kasutage rattapoltide keermetel määrdeainet.

Laske auto alla, nii et rattad ei saaks pöörelda.

Kinnitage rattapoldid ristamisi. Oluline on, et rattapoldid kinnitatakse korralikult. Kinnitage pingutusmomendiga 140 Nm (103 jalgnaela). Kontrollige pingutusmomenti momentvõtme abil.

P5-1507- tightening wheel screws
Asetage plastkatted tagasi rattapoltidele.
Kontrollige rehvirõhku ja salvestage uus rehvirõhk rehvirõhu seiresüsteemi*.

 Hoiatus

Võib juhtuda, et pärast ratta vahetamist tuleb rattapolte paari järgmise päeva jooksul uuesti pingutada. Temperatuurierinevus ja vibratsioon võivad täheldada, et poldid pole võrdse tugevusega kinni.

 Märkus

  • Täispumbatud rehvi ventiilile paigaldage alati tolmukate, et kruus, pori vms ventiili ei kahjustaks.
  • Kasutage alati plastmaterjalist tolmukatteid. Metallist tolmukatted võivad roostetada ja neid võib olla raske lahti keerata.
  1. * Lisavarustus/tarvik.