Pikivahe hoiatus*1

Pikivahe hoiatuse funktsioon aitab juhil märgata, et aeg eesoleva sõidukini jõudmiseni on liiga lühike. Pikivahe hoiatuse kuvamiseks peab autol olema esiklaasinäidik*.
P5-V90/S90-1646-Head up display, Distance Warning
Pikivahe hoiatuse sümbol esiklaasinäidikul.

Esiklaasinäidikuga autodel kuvatakse sümbol esiklaasil seni, kuni pikivahe ees sõitva sõidukiga on eelseadistatud sättest väiksem. See eeldab, et funktsioon Kuva juhiabi on auto menüüsüsteemi sätetes aktiveeritud.

Pikivahe hoiatuse funktsioon on aktiivne kiirustel üle 30 km/h (20 mph) ning funktsioon reageerib ainult eesolevale samas suunas liikuvale sõidukile. Kaugust vastutulevatest, aeglastest või seisvatest sõidukitest ei näidata.

 Märkus

Tugev päikesevalgus, äärmuslikud valguskontrastid, päikeseprillide kasutamine või kõrvale vaatamine võivad raskendada visuaalse hoiatussignaali nägemist tuuleklaasil.

 Märkus

Kui kohanduv püsikiirusehoidja* või Pilot Assist* on aktiivne, siis on pikivahe hoiatus inaktiveeritud.

 Hoiatus

Pikivahe hoiatus reageerib ainult siis, kui vahemaa eesoleva autoni on valitud väärtusest väiksem – auto kiirus ei muutu.

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Distance Alert