Telefonikõnede haldamine

Telefonikõnede haldamine Bluetooth abil ühendatud telefoniga.
P5/P6-1746-Phone ongoing call
Üldine joonis.

Telefonikõnede haldamine

Avage telefoni alamkuva.
Helistamiseks valige kontakt kõnede ajaloost, sisestage klahvistiku abil number või kasutage kontaktiloendit. Kontaktiloendis saab otsingu teha või seda sirvida. Vajutage kontaktiloendis valikut P5–1507–Phone-Favorite star, et lisada kontakt jaotisesse Lemmikud.
Kõne tegemiseks vajutage nuppu P5–1507–Symbol-Phone-call.
Kõne lõpetamiseks valige P5/P6-1746-Symbol-Finish phone call.

Helistada saab ka rakendusemenüü kõnelogi kaudu, millele pääseb ligi rooli parempoolse klahvistiku nupuga P5–1507–App-menu button.

Mitme osalejaga kõned

Kõne ajal:
Vajutage Lisa kõne.
Tehke kõne kõnelogist, eelistuste või kontaktide loendist.
Puudutage kirjet/rida kõnelogis või puudutage kontaktide loendis kontakti kõrval valikut P5–1507–Symbol-Phone-call.
Osalejate vahel lülitumiseks valige Vaheta kõne.
Poolelioleva kõne lõpetamiseks valige P5/P6-1746-Symbol-Finish phone call.

Konverentskõned

Tehke aktiivse mitme osalejaga kõnede ajal järgmist.
Pooleliolevate mitme osalejaga kõnede liitmiseks valige Ühenda kõned.
Kõne lõpetamiseks valige P5/P6-1746-Symbol-Finish phone call.

Saabuvad telefonikõned

Saabuvad kõned on näha juhi ekraanil ja keskekraanil. Hallake kõnesid rooli parempoolse klahvistikuga või keskekraanilt.

Valige Vasta/Keeldu.
Kõne lõpetamiseks valige P5/P6-1746-Symbol-Finish phone call.

Aktiivse kõne ajal saabuv kõne

Valige Vasta/Keeldu.
Kõne lõpetamiseks valige P5/P6-1746-Symbol-Finish phone call.

Isiklik kõne

Vajutage kõne ajal Privaatsus ning valige järgnev seadistus:

  • Lülita mobiiltelefonile - käed-vaba süsteem ühendatakse lahti ning kõne jätkub teie mobiiltelefonis.
  • Ainult juht - kaassõitja poolne mikrofon lülitatakse välja ning kõne jätkub auto käed-vaba süsteemi kaudu.

 Märkus

Mõne telefoni puhul on vajalik seada telefoni Bluetoothhelitugevus käsitsi 100% tasemeni, et helitugevus oleks autos piisavalt kõrge. Selline seadistus on vajalik iga ühendatud telefoni jaoks. Seadistus tuleb teha üks kord kõnede ja üks kord meedia voogedastuse jaoks. Süsteem peab seejärel seadistuse meeles ning seda ei ole vaja telefoni igakordsel ühendamisel korrata.