Tuuleklaasipuhastite kasutamine

Tuuleklaasipuhastid on mõeldud tuuleklaasi puhastamiseks. Tuuleklaasipuhasti eri sätteid saab määrata parempoolse hoovaga.
P5-1617-S90 V90 Windshield wipers and washers
Parempoolne roolikang.
  1. P5-Icon red circle 1Pöördlülitit kasutatakse vihmaanduri tundlikkuse ja klaasipuhasti pühkimise sageduse määramiseks.

Üks tõmme

P5-1507-Windshield Single sweep

Ühe tõmbe tegemiseks lükake hooba allapoole ja laske lahti.

Tuuleklaasipuhasti välja lülitatud

P5-1507-Windshield wiper off

Viige kanglüliti tuuleklaasipuhastite väljalülitamiseks asendisse 0.

Intervallpuhastus

P5-1507-Windshield, intermittent wiping

Liigutage kangi üles, et lülitada puhastid intervallpuhastuse režiimi. Seadista aktiveeritud intervallpuhastusega tõmmete arv ajaühiku kohta pöördlüliti abil.

Pidev puhastamine

P5-1507-Windshield continuous wiping 1

Tõstke hooba ülespoole, et puhastid liiguksid tavakiirusel.

P5-1507-Windshield continuous wiping 2

Tõstke hooba veel ülespoole, et puhastid liiguksid suurel kiirusel.

 Oluline

Enne klaasipuhastite aktiveerimist veenduge, et klaasipuhasti harjad ei ole kinni külmunud, ning kraapige lumi või jää tuuleklaasilt (ja tagaaknalt) ära.

Kas sellest oli abi?