Tuuleklaasipuhastite kasutamine

Tuuleklaasipuhastid on mõeldud tuuleklaasi puhastamiseks. Tuuleklaasipuhasti eri sätteid saab määrata parempoolse hoovaga.
P5-1617-S90 V90 Windshield wipers and washers
Parempoolne roolikang.
  1. P5-Icon red circle 1Pöördlülitit kasutatakse vihmaanduri tundlikkuse ja klaasipuhasti pühkimise sageduse määramiseks.

Üks tõmme

P5-1507-Windshield Single sweep

Ühe tõmbe tegemiseks lükake hooba allapoole ja laske lahti.

Tuuleklaasipuhasti välja lülitatud

P5-1507-Windshield wiper off

Viige kanglüliti tuuleklaasipuhastite väljalülitamiseks asendisse 0.

Intervallpuhastus

P5-1507-Windshield, intermittent wiping

Liigutage kangi üles, et lülitada puhastid intervallpuhastuse režiimi. Seadista aktiveeritud intervallpuhastusega tõmmete arv ajaühiku kohta pöördlüliti abil.

Pidev puhastamine

P5-1507-Windshield continuous wiping 1

Tõstke hooba ülespoole, et puhastid liiguksid tavakiirusel.

P5-1507-Windshield continuous wiping 2

Tõstke hooba veel ülespoole, et puhastid liiguksid suurel kiirusel.

 Oluline

Enne klaasipuhastite aktiveerimist veenduge, et klaasipuhasti harjad ei ole kinni külmunud, ning kraapige lumi või jää tuuleklaasilt (ja tagaaknalt) ära.