Lukustamine ja lukust avamine eraldatava võtmega

Metallvõtit saab muuhulgas kasutada ka auto väliseks lukust avamiseks, nt kui kaugjuhtimispuldi patarei sai tühjaks.

Lahtilukustamine

P5-1507 Unlock with removable keyblade
P5-Icon red arrow 1

Tõmmake vasakpoolse esiukse käepide välja nii, et lukuava ilmub nähtavale1.

P5-Icon red arrow 2

Sisestage võti lukusilindrisse.

P5-Icon red arrow 3

Pöörake 45 kraadi päripäeva, nii et võtme hambad oleks otse tahapoole.

P5-Icon red arrow 4

Keerake võtit 45 kraadi tagasi algasendisse. Eemaldage võti lukusüdamikust ja vabastage käepide (käepideme tagaosa on jälle auto vastas).

Tõmmake käepidemest.
Uks avaneb.

 Märkus

Kui uks võtme abil avatakse ja lahti tehakse, käivitub alarm. Alarm tuleb käsitsi deaktiveerida, vt eraldi jaotist.

Lukustus

Vasaku esiukse saab lukustada metallvõtmega.

Teistel ustel on lukustuslüliti, mida tuleb võtmega suruda - siis on need mehaaniliselt lukustatud/neid ei saa väljastpoolt avada.

Uksi saab seestpoolt ikkagi avada.

P5-1507-XC90- Manual locking
Ukse käsitsi lukustamine. Mitte segamini ajada lapselukuga.
Suunake võtmeosa puldist välja.
Luku lähtestamiseks sisestage võtmekeel avasse.
Lükake võti lõpuni sisse, ligikaudu 12 mm (0,5 tolli).
P5-Icon gray box AUkse saab avada nii väljast kui seestpoolt.
P5-Icon gray box BUks blokeeritakse väljastpoolt avamise vastu. Asendi A taastamiseks tuleb seesmist ukselinki hoida avatud asendis.

 Märkus

  • Uksel oleva nupu lähtestus lukustab ainult selle ukse, mitte samaaegselt kõiki uksi.
  • Kui lapselukk on aktiveeritud, siis ei saa manuaalselt lukustatud tagaust seest ega väljast avada. Sellisel juhul saab ukse lukust avamiseks kasutada ainult juhtnuppe, kesklukustusnuppu, võtmeta lukustussüsteemi* või Volvo On Call*.
  1. 1 Kehtib nii parem- kui vasakpoolse rooliga autodele.
  2. * Lisavarustus/tarvik.