Haagisetulede kontrollimine

Haagise ühendamisel kontrollige, et kõik haagise tuled oleksid töökorras.

Haagise suuna- ja pidurituled

Kui vähemalt üks haagise suuna- või pidurituli on katki, kuvatakse juhiekraanil sümbol ja teade. Juht peab enne sõidu alustamist kontrollima haagise ülejäänud tulesid käsitsi.

TähisTeade
P5-XC90H-1519-Trailer turn indicator
  • Haagise suunatuli Parema suunatulede rike
  • Haagise suunatuli Vasaku suunatule rike
P5-XC90H-1519-Trailer brake light
  • Haagise pidurituli Rike

Kui haagise suunatuli on katki, siis vilgub ka juhiekraanil olev suunatule märgutuli tavapärasest kiiremini.

Haagise tagumised udutuled

Haagise ühendamisel ei pruugi auto tagumised udutuled süttida. Sellisel juhul on tagumiste udutulede funktsioon lülitunud ümber haagisele. Tagumiste udutulede aktiveerimisel kontrollige ohutuse tagamiseks, et haagisel oleksid tagumised udutuled.

Haagisetulede kontrollimine*

Automaatkontroll

Kui haagis on elektriliselt ühendatud, saab haagisetulesid kontrollida automaatse aktiveerimise abil. Funktsioon aitab juhil kontrolliga haagisetulede toimimist enne sõitma asumist.

Kontrolli sooritamiseks peab auto olema välja lülitatud.
Kui haagis on haakeseadmega ühendatud, kuvatakse juhi ekraanil teade Haagisetulede automaatne kontroll.
Teate kinnitamiseks vajutage rooli parempoolse klahvistiku nuppu O.
Käivitub tulede kontroll.
Väljuge autost ja kontrollige tulesid.
Kõik haagisetuled hakkavad vilkuma; seejärel süttivad need ükshaaval.
Veenduge, et kõik haagisetuled toimivad.
Mõne aja möödudes hakkavad kõik haagisetuled uuesti vilkuma.
Kontroll on lõppenud.

Automaatkontrolli väljalülitamine

Automaatkontrolli funktsiooni saab keskekraani abil välja lülitada.

Vajutage ülavaates Seaded.
Vajutage My CarTuled ja valgustus.
Tühistage valik Haagisetulede automaatne kontroll.

Käsitsi kontrollimine

Kui automaatkontroll on välja lülitatud, saab kontrollimise käivitada käsitsi.

Vajutage ülavaates Seaded.
Vajutage My CarTuled ja valgustus.
Valige Haagisetulede käsitsi kontroll.
Käivitub tulede kontroll. Väljuge autost ja kontrollige tulesid.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid