Apple® CarPlay®* seaded

CarPlay12 programmi abil ühendatud iOS-seadme seadistused.

Automaatne käivitus

Vajutage ülavaates Seaded.

Jätkake valikuga SideApple CarPlay ja valige seade.

  • Märgistage lahter - CarPlay käivitub USB kaabli ühendamisel automaatselt.
  • Eemaldage lahtri märgistus - CarPlay ei käivitu USB kaabli ühendamisel automaatselt.

Kui autot jagavad paljud inimesed (nt autoühiskasutuse korral), tasub tähele panna, et korraga saab nimekirja olla salvestatud maksimaalselt 20 iOS-seadet. Kui loend on täis, kustutatakse uue seadme lisamisel loendist kõige vanem seade.

Loendi kustutamiseks tuleb seaded keskekraanil lähtestada (tehaseväärtused).

Süsteemi helitugevus

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage HeliSüsteemi helitugevused ja määrake järgnevaid seadistusi:

  • Hääljuhtimine
  • Navigats. hääljuhised
  • Helina toon
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Apple ja CarPlay on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid.
  3. 2 Saadavus võib oleneda riigist.