V60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Early

Funktsiooni Connected Safety piirangud

Sisselülitatud ohutuledega sõidukeid või libedat teelõiku puudutavat teavet ei pruugi alati olla võimalik sama piirkonna sõidukite vahel edastada.
See võib juhtuda järgmiste asjaolude tõttu.
  • Halb või puuduv Interneti-ühendus.
  • Libedal teepinnal olevate sõidukite manöövrid on liiga nõrgad rehvide ja teepinna haarduvuse tuvastamiseks, nt roolimine, kiirendamine või pidurdamine.
  • Libeda teelõigu tuvastanud või sisselülitatud ohutuledega sõidukitel pole funktsioon aktiveeritud.
  • Libeda teelõigu tuvastanud või sisselülitatud ohutuledega sõidukid pole funktsiooniga varustatud.
  • Puuduva või halva GPS-signaali tõttu ei pruugi hoiatamist toimuda.
  • Libedate pindade tuvastamine või ohutulede aktiveerimine leidis aset teel, mis puudub Volvo Cars andmebaasis.
  • Connected Safety pole kõigis riikides kasutatav ja ei kata kõiki piirkondi – Volvo edasimüüjalt saate teavet piirkondade kohta.

 Hoiatus

  • Teatud olukordades võib süsteem libeda teelõigu kohta anda valehoiatuse.
  • Funktsioon ei suuda mõnikord tuvastada sõidukeid, mille ohutuled on sisse lülitatud, või libedaid teid.

Kas sellest oli abi?