Rehvirõhu jälgimise uue viiteväärtuse salvestamine*

Süsteemi rehvirõhu jälgimise1 korraliku töö tagamiseks tuleb salvestada rehvirõhu viiteväärtus. Seda tuleb teha alati, kui vahetatakse rehve või muudetakse rehvirõhku, et süsteem saaks madala rõhu kohta õigesti hoiatada.

Nt raske pagasi vedamisel või kiirusel üle 160 km/h (100 mph) tuleks rehvirõhku muuta vastavalt Volvo soovitustele. Seejärel süsteem lähtestatakse, salvestades uus rehvirõhk.

Uue rehvirõhu salvestamiseks süsteemi viiteväärtuseks tehke järgmised protseduurid.
Lülitage mootor välja.
Täitke rehvid õige rõhuni; vaadake dekaali juhipoolsel uksepostil, kus on kirjas tehase paigaldatud rehvide soovituslik rõhk.
Käivitage auto.
Avage rakendusevaates rakendus Auto olek.
Vajutage TPMS.

 Märkus

Selleks et saaksite valida nupu Salvesta rõhk, peab auto seisma.
Vajutage Salvesta rõhk.
Vajutage nuppu OK, et kinnitada kõigi nelja ratta rehvirõhu kontrollimist ja muutmist.
Sõitke autoga, kuni uus rehvirõhk on salvestatud. Uus rehvirõhk salvestatakse, kui autoga sõidetakse kiirusel üle 35 km/h(22 miili/h).
Kui kogutud on piisavalt andmeid, et süsteem suudaks tuvastada madala rehvirõhu, kaob keskekraanilt salvestamise edenemist kujutav animatsioon. Süsteem ei esita lisakinnitust uue rehvirõhu salvestamise kohta.

Kui salvestamine nurjub, kuvatakse teade Rehvirõhu salvestamine nurjus. Proovige uuesti..

 Hoiatus

Heitgaasid sisaldavad nähtamatut ja lõhnatut, kuid väga mürgist süsinikmonooksiidi. Uue rehvirõhu salvestamise protseduur tuleb seega alati läbida välja või heitgaaside kõrvaldamissüsteemiga töökojas.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)