Parkimisabi sümbolid ja teated

Parkimisabi süsteemi sümboleid ja teateid (PAS1) saab kuvada juhiekraanil ja/või keskekraanil. Allpool on toodud mõned näited.
TähisTeadeSpetsifikatsioon
P5-1717 - Park Assist Camera, warning assistance are switched off
Tagurdusandurid on deaktiveeritud, seega takistuste/esemete ilmnemisel helisignaale ei kosta.

Parkimisabi süsteem

Andurid blokeeritud, vajavad puhastamist

Üks või mitu funktsiooni andurit on blokeeritud, kontrollige ja parandage esimesel võimalusel.

Parkimisabi süsteem

Pole saadaval Vajab hooldust

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust teenindusega2.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi P5–1507–Symbol-OK button.

Kui teade ei kao, võtke ühendust teenindusega2.

  1. 1 Park Assist System
  2. 2 Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.