Õhukonditsioneeri aktiveerimine ja deaktiveerimine

Õhukonditsioneer jahutab ja kuivatab sisenevat õhku vastavalt vajadusele.

Kui õhukonditsioneer on aktiveeritud, kontrollib kliimaseade selle käivitamist ja väljalülitamist automaatselt.

P5-1507-Icon-settings-climate

Avage keskekraanilt kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.

P5/P6-1846–Climate–Button AC
Vajutage KLS.
Kliimaseade lülitatakse sisse/välja ning nupu märgutuli süttib/kustub.

 Märkus

Sulgege kõik küljeaknad ja panoraamkatus*, et konditsioneer toimiks võimalikult hästi.

 Märkus

Kliimaseadet ei saa aktiveerida, kui ventilatsiooni juhtseade on asendis Off.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid