Rehvirõhu reguleerimine

Rehvirõhk aja jooksul väheneb, see on normaalne nähtus. Seetõttu tuleb rehvirõhku mõnikord reguleerida, et säilitada soovituslikku rehvirõhku.

Kasutage külmades rehvides soovitatud rehvirõhku, et tagada hea toimivus ja rehvide ühtlane kulumine.

 Märkus

Vale rehvirõhu kasutamise vältimiseks kontrollige külmade rehvide rõhku. "Külm rehv" tähendab rehvi, mille temperatuur on ümbritseva temperatuuriga ühtlane (saavutatakse ligikaudu kolme tunni möödumisel, kui autoga on sõidetud). Pärast mõnekilomeetrist sõitmist rehvid soojenevad ja rõhk suureneb.
Eemaldage rehvi tolmukork ja vajutage rehvimanomeeter tugevalt vastu ventiili.
Täitke rehvid õige rõhuni; vaadake dekaali juhipoolsel uksepostil, kus on kirjas tehase paigaldatud rehvide soovituslik rõhk.
Pange ventiilikübar tagasi.

 Märkus

  • Täispumbatud rehvi ventiilile paigaldage alati tolmukate, et kruus, pori vms ventiili ei kahjustaks.
  • Kasutage alati plastmaterjalist tolmukatteid. Metallist tolmukatted võivad roostetada ja neid võib olla raske lahti keerata.
Otsige rehvi tunginud naelu või muid esemeid, mis võivad rõhulangust põhjustada.
Otsige külgseinalt auke, sisselõikeid, muhke ja muid kahjustusi.
Korrake nimetatud toiminguid ka teistel rehvidel, sh varurehvil*.

 Märkus

Kui olete rehvi üle pumbanud, vajutage õhu väljalaskmiseks ventiili keskel olevat metalltihvti. Seejärel mõõtke manomeetri abil uuesti rehvirõhku.

Osad tagavararattad vajavad muudest rehvidest kõrgemat rõhku. Vaadake rehvirõhkude tabelit või silti.

  1. * Lisavarustus/tarvik.