Kauglukustamine ja kaugavamine rakendusega Volvo On Call*1

Auto saab avada kaugühenduse kaudu teenuse Volvo On Call klienditeeninduse abil. Lisaks saab auto lukustada ja avada Volvo On Call rakenduse abil.

Ukse avamine kaugühenduse kaudu teenuse Volvo On Call klienditeeninduse abil

Kui auto kaugjuhtimispult läheb kaduma või lukustatakse autosse, saab auto järgmise viie päeva jooksul kaugühenduse kaudu teenuse Volvo On Call klienditeeninduse abil avada.

Võtke ühendust rakenduse Volvo On Call klienditeenindusega (Volvo On Call-i kaudu või telefoni teel).
Kui Volvo On Calli klienditeenindus on autoomaniku või muu volitatud isiku PIN-koodi alusel tuvastanud, saadetakse vastavalt lepingule autosse avamissignaal.
Auto lukust avamiseks vajutage põgusalt pakiruumi kaane / tagaluugi kummikattega surveplaati.
Nüüd saab kõiki uksi tavapäraselt avada.

 Märkus

Kui pakiruumi/tagaluugi kaane kummist surveplaati ei vajutata teatud aja jooksul (määratakse Volvo On Call-i teeninduskeskuses), lukustub auto uuesti.

 Märkus

Kui auto paikneb näiteks maa-aluses parklas, ei pruugi kaugjuhtimispuldi avamisfunktsioon piiratud vastuvõtutingimuste tõttu töötada.

Avamine ja lukustamine rakendusega Volvo On Call

Kuvatakse kõigi uste ja akende olek. Juht saab kaugjuhtimise teel auto lukustada ja lukust avada viie päeva jooksul pärast auto lukustamist. Turvalisuse tõttu tuleb auto lukust avamisel Volvo On Calli rakenduse kaudu esitada teie Volvo ID parool.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Saada olevad teenused olenevad riigist.