Kohanduva püsikiirusehoidja sümbolid ja teated*1

Juhiekraanil ja/või esiklaasinäidikul* saab kuvada funktsiooniga (ACC2) seotud eri sümboleid ja teateid.

TähisTeadeSpetsifikatsioon
P5-2017-Adaptive Cruise Control symbol large
Sümbol on VALGEAuto säilitab salvestatud kiirust.
P5-2017-Adaptive Cruise Control symbol large grey

Adaptive Cruise Contr.

Pole saadaval

Sümbol on HALL

Adaptiivne kiirusehoidik seatakse ooterežiimi.
P5-2017-Adaptive Cruise Control symbol large grey

Adaptive Cruise Contr.

Vajab hooldust

Sümbol on HALL

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust töökojaga - soovitatavalt Volvo autotöökojaga.
P5-1946-Owners manual symbol

Tuuleklaasi andur

Andur blokeeritud, vt kasutusjuhendit

Puhastage tuuleklaasi kaamera ja radarüksuse eest.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi P5–1507–Symbol-OK button.

Kui teade jääb alles: võtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.
  3. 2 Adaptive Cruise Control

Seotud dokumendid